COIDE İLE NUCLEO-F401RE PROGRAMLAMA – Döngü ile Gecikme

Bu yazımızda kodumuza gecikme ekleyeceğiz.

#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"

int main(void)
{

 /* GPIO init */
 // LED PIN AYARI
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // A portunun saat darbesini aktifleştidik.

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; // 5 numaralı pin için ayarlıyoruz.
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // Pin çıkış tipini ayarladık.
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // Pinimizi output olarak ayarladık.
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Pull Up direncini pasif yaptık.
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Pinin maksimum çalışma frekansını ayarladık.
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Ayarları uyguluyoruz.

 int i;

 while(1)
 {
 GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); // Ledi tersliyoruz.

 for (i = 0; i < 1000000; ++i); // Bekleme

 }
}

For döngüsü ile basit bir bekleme oluşturduk. Kodu kite yüklediğinizde ledin yanıp söndüğünü görebilirsiniz.

Proje dosyasını linkten indirebilirsiniz. –>coide_dongu_gecikme_uygulamasi

Etiket(ler): , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir