COIDE İLE NUCLEO-F401RE PROGRAMLAMA – Led Uygulaması

Önceki yazımızda projemizi oluşturmuş ve gerekli kütüphane dosyalarımızı eklemiştik. Bu yazımızda yazacağımız kod ile NUCLEO geliştirme kartımız üzerinde bulunan ledi yakıp, söndüreceğiz.

Proje ağacımızdan main dosyamızı açıp kodumuzu oluşturmaya başlıyoruz.

#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"

int main(void)
{
 /* GPIO init */
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // A portunun saat darbesini aktifleştidik.

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; // 5 numaralı pin için ayarlıyoruz.
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // Pin çıkış tipini ayarladık.
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // Pinimizi output olarak ayarladık.
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Pull Up direncini pasif yaptık.
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Pinin maksimum çalışma frekansını ayarladık.
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Ayarları uyguluyoruz.

 while(1)
 {
 GPIO_SetBits (GPIOA, GPIO_Pin_5); // Ledi yaktık.
 }
}

Önce kullandığımız kütüphanelerin başlık dosyalarını ekliyoruz.

Giriş çıkış portlarını kullanabilmemiz için gerekli ayarları yapıyoruz.

Son olarak ledimiz bağlı olduğu pini set edip ledimizi yakıyoruz.

CoIDE penceremizin üst kısmında bulunan butonları kullanarak önce kodumuzu derliyoruz, derleme işlemi bitince download code to flash butonuna tıklayarak derlenen kodumuzu mikrokontrolörümüze yüklüyoruz.

Proje dosyasını linkten indirebilirsiniz. –> coide_led_uygulamasi

Etiket(ler): , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir